Årsmøte

Postet av Fotball den 17. Feb 2020

Vi minner om årsmøtet i fotballgruppa, som er tirsdag 3. mars 2020 klokka 19:00.

Agder Energi bygget - ved Evje aktivitetspark

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møtedirigent, møtereferent og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2019
  4. Regnskap 2019
  5. Fastsette treningsavgifter for 2020
  6. Budsjett for 2020
  7. Valg
  8. Behandle innkomne forslag og saker

Saker/forslag som ønskes behandlet må være leder Jon Gunnar i hende innen 1. mars. E-post:
jon_gunnar2@hotmail.com

Velkommen!

Styret i fotballgruppa v/Jon Gunnar Kjetså (leder)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.