Motorsport ny idrett i Otra IL!

Postet av Fotball den 27. Mar 2019

Motorsportklubben er tatt opp i Otra IL som en ny undergruppe fra og med årsmøtet i idrettslaget 21. mars.

Evje og Hornnes Motorsportklubb ble stiftet på et møte 5. november 2018. Samtidig vedtok stiftelsesmøtet å søke om å bli tatt opp i Otra IL som en egen undergruppe. 

Årsmøtet i Otra IL imøtekom enstemmig søknaden under årsmøtet for ei ukes tid siden. Det offisielle navnet på klubben heretter er Otra IL Motorsportgruppa.

Den nystartede klubben har som mål om å få etablert en motocrossbane i bygda snarest. Den har alt inngått en intensjonsavtale med grunneiger for å skaffe areal til banen, og arbeider også med reguleringsmessige forhold inn mot Evje og Hornnes kommune. Kommunen har stilt seg positiv til planene. 

Ledelsen i klubben har anslått at det er et potensiale for rundt 100 lokale medlemmer i klubben, og kanskje like mange utenfor bygda.

Den første lederen i gruppa er Frank Uleberg. 

Vi ønsker Evje og Hornnes Motorsportklubb hjertelig velkommen i Otra-familien. 

Image caption