2010-tallet


2010: Prosjektgruppa for kunstgressbanen legger i januar fram "Forprosjekt kunstgressbane Evje stadion". Gruppa foreslår at det bygges en 11-er kunstgressbane ved Evje stadion, med flomlys men uten undervarme. Fotballstyret slutter seg til planene, og gjennomfører et Ekstraordinært Årsmøte for å sikre de nødvendige økonomiske fullmakter fra medlemmene til å gjennomføre utbyggingen. Styret ser for seg et nært samarbeid med kommunen om prosjektet.

Det er 11 lag med i kretsserien, to mer enn forrige år. I tillegg trener 8- og 9-åringene uten å være påmeldt i seriespillet. Antall aktive er ca 250 som i 2009.

Sportslig begynner fotballgruppa å få litt framgang igjen. A-laget gjør en stor sesong og vinner sin avdeling i 6. divisjon. Det er første gang siden 1989 - 21 år - at dette skjer. Trener for laget er Pål Andre Ropstad. Laget taper imidlertid avgjørende opprykkskamp mot Randesund 2, og blir værende i 6. divisjon. G-13 og G-14 vinner også sine serier (7-er, nivå 2). J-16 og veteranlaget vinner også puljene sine, med det er serier over bare halve sesongen.

15-åringen Marius Lien starter med dømming, og gjør senere en enda raskere rakettkarriere enn kollega Ingvald Langemyr.

Fotballgruppa sender omsider avgårde et lag til Norway Cup igjen. Det er G-14 som drar på turmed et 7-er lag. Laget går videre fra puljespillet, men taper første kamp i sluttspillet (16-dels-finalen) 1-6 for Spjelkavik IL. Lagledere på turen er Ricky Smeland, Jon Gunnar Kjetså og Jan-Sverre Jensen. For Ricky er dette tredje turen på Norway Cup. De to forrige var i 1977 og 1978! Ricky "kroner" for øvrig den fine sesongen som trener med en kamp på A-laget sent på høsten, hele 32 år etter debuten i 1978.

Lagbilde av G-14 laget som var på Norway Cup i august 2010

G-14 på Norway Cup. Bak f.v. står Jan-Sverre Jensen, Daniel Kjetså, Abdul Sharif, Tor Smeland, Fredrik Bjærum Bjorvand, Jonas Landås, Jon Gunnar Kjetså og Ricky Smeland. Foran f.v. Azmar Aziz, Jan-Vegard Falck Jensen, Håkon Holte, Eirik Odde og Notto Åsland  


Fotballgruppa utfører selv det daglige stell av fotballbanene, mot en mindre godtgjørelse fra hovedstyret i Otra IL som har vedlikeholdskontrakt med Evje og Hornnes kommune om idrettsanleggene. Arendal Fengsel avdeling Evje bistår med meget god arbeidshjelp.

Hjemmesiden og fotballsiden på nett er meget godt besøkt, og en populær nyvinning er OtraTV.

Steinar Holte

Steinar Holte får Fotballgruppas Innsatspris for 2010. Men akkurat her hopper han ut i Syrtveitsfossen. Foto: Olaug Bratteli


På jubileumsfesten til Otra IL i Otrahallen 21. august 2010 blir Geir Daasvatn tildelt "Otra ILs Ærespris" for langvarig dugnadsinnsats i Otra generelt og fotballgruppa spesielt. Geir er også tildelt Norges Fotballforbunds diplom som takk for fortjenestefullt arbeid innen fotballsporten.
"Fotballgruppas Innsatspris" blir delt ut for første gang. Styret gir prisen til Steinar
Holte, foreldrekontakt og alt-mulig-mann på G-12. Steinar har gjennom sesongen lagt ned
en stor dugnadsinnsats på mange felt for laget sitt, fotballgruppa, idrettslaget og bygda.

I november vedtar kommunestyret at Evje og Hornnes kommune skal ta på seg ansvaret for å bygge kunstgressbanen på Evje. Otra IL skal i stedet for å være byggherre yte et økonomisk tilskudd i prosjektet. For fotballgruppa er dette en veldig lykkelig løsning. I budsjettmøtet i desember vedtar kommunestyret de nødvendige bevilgninger til prosjektet.

2011: Evje og Hornnes Sparebank gir en gave på 1 milion kroner til kunstgressbanen! Den største enkeltgaven banken noen gang har gitt.

Forside i Setesdølen om gave til kunstgressbanen fra Evje og Hornnes Sparebank

Faksimile fra forsiden til Setesdølen 11. februar 2011

Grunnarbeidene til kunstgressbanen tar til sist i mai. Repstad Anlegg AS fra Søgne utfører dette arbeidet. PST Sport AS leverer kunstgresset og Otera Samferdsel AS flomlysanlegget. Banen tas i bruk i slutten av september, og åpnes med stor festivitas 29. oktober 2011. Det offisielle navnet skal være "EHbanen". Totalkostnaden er ca 7,2 millioner kroner. Otra IL støtter prosjektet med 500.000 kroner, hvorav 400.000 er fra fotballgruppa. Spillemidler utgjør 2,4 millioner og momsrefusjon ca 1,2 millioner. Bankens storslåtte bidrag (se over) er 1 million. Byggherre Evje og Hornnes kommune betaler resten, ca 2,1 millioner kroner.

Første oversiktsbilde av den nye kunstgressbanen.

Den nye kunstgressbanen i all sin prakt kunne tas i bruk i september 2011. Foto: Geir Daasvatn

Fra åpningen av kunstgressbanen på Evje 29. oktober 2011. Ordfører Bjørn Ropstad, Geir Daasvatn i fotballgruppa og banksjef Kjell Omland

 

Ordfører Bjørn Ropstad (t.v.) i Evje og Hornnes kommune, leder i fotballgruppa Geir Daasvatn og banksjef Kjell Omland i Evje og Hornnes Sparebank under åpningsseremonien 29. oktober 2011. Foto: Torbjørn Leifsen 

A-laget spiller en brukbar sesong, og blir nr. 4 i 6. divisjon. Braknederlag mot "3. divisjonslaget" Høllen FK trekker litt ned. Men rekrutteringen til laget er enorm, og spillegleden og humøret i gruppa veldig god. Trenere for laget er Pål André Ropstad (hovedtrener), Leif Jørgen Versland og alt-mulig-mann Jon Gunnar Kjetså. Jon Gunnar får ved sesongslutt Fotballgruppas Innsatspris for en enorm dugnadsinnsats på mange områder i løpet av året.

Sportslig er resultatene ellers på det jevne. Bare G-13 klarer å vinne sin avdeling, 2. divisjon 7-er, i vårsesongen. Men aktiviteten er stor, fotballgruppa har over 250 aktive fotballspillere. 
På Årsmøtet i Otra IL 1. desember 2011 blir Ricky Smeland og Egil Ramse tildelt Otra ILs Ærespris for deres mangeårige innsats for fotballen og Otra IL på mange felter.
 Ricky Smeland fikk Otra ILs Ærespris på årsmøtet i Otrahallen 1.12.2011.

 

Egil Ramse får diplomet som synlig bevis på at han ble tildelt Otra IL sin Ærespris i 2011.

Egil Ramse får diplomet som viser at han er innehaver av Otra ILs Ærespris av leder i fotballgruppa Geir Daasvatn. Til venstre Ricky Smeland.

2012: Den nye kunstgressbanen er en velsignelse for fotballgruppa. På våren såes områdene rundt anlegget pent til etter dugnad fra mange foreldre. Senere på sommeren settes fangnett opp bak de seks målene, og anlegget er helt ferdig. Tore Tveit og Steinar Tjessem er arbeidsledere for disse prosjektene og gjør en stor jobb. Kiosken i Idrettsbygget stelles pent opp og kommer i bruk igjen. Det er Steinar Holte og Steinar Tjessem som gjør arbeidet på dugnad. Velsignet være dem.  

Utetreningen starter alt i begynnelsen av mars, og det kan spilles på banen langt ut i november. Alle lag spiller nå hjemmekampene og trener på Evje. Det er ni lag med i kretsserien, og i tillegg fire grupper/lag som trener og deltar på turneringer.
 
Gutter-13 leverer det beste sportslige resultatet, ved å vinne sin avdeling i 7er fotball (nivå 2) både i vår- og høstsesongen. A-laget blir nr. 3 i 6. divisjon. Trener for tredje sesong på rad er Pål André Ropstad. Han har med seg nykommer Kenneth Fyhn fra Troms som co-trener og Jon Gunnar Kjetså som oppmann/alt-mulig-mann. 
 
Jenter-16 og Gutter-14 er med på Norway Cup i Oslo, verdens største fotballturnering. Jentelaget vinner sin gruppe med tre strake seiere, og går direkte til 16-delsfinalen. Der blir det 2-5 tap for Kvass/Ulvungen. Guttelaget blir nr. 3 i gruppespillet, og kommer til 8-delsfinale i B-sluttspillet. G-12 deltar på Sandarcupen i Sandefjord. 
 
Antall aktive fotballspillere er ca 235, og det totale medlemstallet i fotballgruppa ca 275.
 
2013: Vinteren 2013 blir det kjent at leder i fotballgruppa, Geir Daasvatn, har fått kreft. Geir er til behandling på Radiumhospitalet i Oslo, og ser ut til å komme seg av kreften. Mens han er borte, ledes fotballgruppa på en veldig fin måte av de øvrige styremedlemmene.   
 
Det er en hard vinter. Men i begynnelsen av april brøytes kunstgressbanen. Egil Kvitne og Tore Tveit er hovedmennene med brøyteutstyr, og en stor dugnadsgjeng bidrar. Til gjengjeld for sen vår, kan det spilles fotball på banen til ut i desember måned.
 

 
Gutter-15 har sikret avdelingsseier på hjemmebane høsten 2013. Bak f.v. Sigmund Kristoffer Baadstø, Karsten Holmen, Sondre Ramse og Arnfinn Madsen. Foran f.v. Egzon Hajra, Thomas Myrvold Fredheim, Åsmund Wiberg og Johannes Møen. Foto: Geir Daasvatn
 
Gutter-13, Gutter-14 og Gutter-15 oppnår de beste sportslige resultatene. G-13 og G-14 vinner sine avdelinger på nivå 2 i både vår- og høstsesongen, mens G-15 kniper avdelingsseier mot sterk motstand på høsten.  Trenere for disse tre lagene er Tim Davis, Sigurd Wiberg og Egil Ramse. Alle har fulgt sine lag over en årrekke, noe som opplagt har positiv innvirkning med tanke på god spillerutvikling. Egil gir seg for øvrig som trener i fotballgruppa etter sesongslutt. En mangeårig, storartet innsats som trener for ulike lag er dermed - foreløpig - over.
 
En oppløftende sak i 2013 er at fotballgruppa stiller med et Gutter-19 lag i seriespillet i vårsesongen. Guttene klarer seg fint i 2. divisjon. Men før høstsesongen forsvinner en del ungdommer fra laget på grunn av skolegang m.v., og laget blir ikke påmeldt i serien på høsten. 
 
Gutter-19 på Jammerbugten Cup i Fjerritslev i Danmark.
 
Gutter-19 på Jammerbugten Cup i Fjerritslev i Danmark høsten 2013.
 
A-laget gjennomfører en sesong på det jevne, og blir nr. 4 i 6. divisjon avdeling 2. Pål Andre Ropstad har gjort en veldig solid jobb som trener de siste 3 1/2 år, men må gi seg som trener etter sommerferien på grunn av ny jobb i Kristiansand.