2000-tallet


2000: Etter mye om og men kommer likevel A-laget på beina. Det skjer etter et ekstraordinært årsmøte, der det også velges nytt styre. Svein Arne Skjeggedal blir formann og Vidar Lorentzen kasserer. Kjell Hansen, som altså bare blir et snaut år i lederstillingen, blir i stedet juniorformann og sekretær. I tillegg er foreldrekontaktene Svein Tore Thorsen, Sigrid Kallhovd og Inger Abusdal med på de fleste styremøtene.

Egil Ramse og Svein Arne Olsen trener A-laget i 6. div. Vidar Reigstad er oppmann. Laget ender på en 3. plass. I tillegg til A-laget er det 10 andre lag med i seriespillet - i alle klasser unntatt old-boys og jentelag. Det er alt i alt rundt 160 aktive spillere. Juniorlaget trent av Geir Egil Dyrland gjør en brukbar sesong. Det samme gjør guttelaget, ledet av Sigmund Brevik. Blandt 11-åringene er det så mange spillere at det er to påmeldte lag! Trenere her er Odd Helge Liestøl og Vidar Lorentzen. 

A-laget i 2000. Trener Egil Ramse bak t.v. Co-trener og spiller Svein Arne Olsen i første rekke t.v.

2001: Styret består av Odd Arne Skjeggedal (formann), Vidar Lorentzen (økonomiansvarlig) og Tommy Pytten (materialforvalter). Dessuten deltar tre foreldrerpresentanter: Svein Tore Thorsen, Sigrid Kallhovd og Inger Abusdal. A-laget spiller i 6. div. Trener er Lasse Kleven. Oppmenn er Svein Arne Olsen og Frode Hamre. Det er i tillegg 10 andre lag. Av Årsmeldingengår det fram at de sportslige resultatene er gode. LPG-12 deltar på Dana-Cup.

Det igangsettes et stort rehabiliteringsarbeid på Evje Stadion i regi av Otra IL. Initiativtaker er idrettslagets nye leder fra høsten 1999, Finn Bjørn Rørvik. Fotballgruppa er lite involvert. Løpebanen rundt gressmatta graves opp, med god hjelp av Forsvaret, og hele området såes etter hvert til med plen. Det er Rolf Haukoms idé fra 1999 som dermed blir til virkelighet. Områdene rundt stadion blir innegjerdet med kampestein, og rundt Idrettsbygget kommer det flottegjerder og vakre blomsterbed. Arbeidets verdi er anslått til ca. 900.000 kr. Dugnaden er stipulert til ca 600.000 kr. Forsvaret utfører en stor del av dette med sine maskiner. Otra IL yter et kontanttilskudd på kr. 40.000,-. Otra IL og fotballgruppa yter også i fellesskap et kontantbeløp på kr. 28.000 kr. til nytt flomlys på grusbanen.

Mer aktivitet på Evje stadion enn på lenge

Evje stadion med hele arealet sådd til med gress fra 2001/2002. Foto: Geir Daasvatn

På Årsmøtet i november 2001 velges nytt styre. Odd Arne Skjeggedal er fortsatt leder, foreldrekontakt Sigrid Kallhovd blir ny sekretær, Tommy Pytten holder fram som materialforvalter, det samme gjør Vidar Lorentzen med økonomi. Geir Egil Dyrland er nytt styremedlem.

 skuddforsøk

Lasse Kleven - A-lagstrener 2001 og senere i 2009. Foto: Geir Daasvatn 

  

Odd Arne Skjeggedal.
Foto: moisund.com

2002: Det er 9 lag i serien. A-laget er i 6. div. og blir nr. 6. Det er også juniorlag (G-19). I 10- og 11-årsklassene er det to lag på hvert alderstrinn. Det ene 11-årslaget er et rent jentelag.

Rehabiliteringen av gressmatta ved Evje stadion sluttføres. Prosjektet utløser ca. 300.000 kr. i tippemidler. Evje og Hornnes kommune bidrar med 50.000 kr. A-laget flytter nå til Hornnes stadion, og spiller gjennom hele 2000-tallet hjemmekampene sine på den flotte gressmatta der.

Økonomien i gruppa er god. Det kommer inn en del penger fra spilleautomater utplassert på Vedeoland på Hornnes og SPAR Evje.

22. november 2002 trekker hele styret seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Begrunnelsen er personlige årsaker og dårlig samarbeid med leder i hovedstyret i Otra IL Finn Bjørn Rørvik. Arbeidsutvalget i Otra IL setter ned et interimstyre, som skal ivareta fotballgruppas interesser inntil nytt styre kan velges på Ekstraordinært Årsmøte. Leder for interimstyret er Stein Ebeltoft.

2003: Nytt styre er Sigrid Kallhovd (leder), Grethe Ueland Hunshamar (sekretær), Tommy Pytten (materialforvalter), Odd Helge Liestøl (økonomiansvarlig) samt Aud Åsen Haugsgjerd og Albert Kjetså (styremedlemmer). Valget skjer på Ekstraordinært Årsmøte 30. januar 2003.

Otra er uten A-lag i seriespillet, for første gang siden klubben ble stiftet. Dermed må bunnen for fotballen i Otra sies å være nådd, sportslig sett. 8 andre lag deltar imidlertid i seriespill, i tillegg er ett lag (de yngste) med og trener. Totalt er det ca. 120 spillere i alderen 9-17 år. I tillegg kommer spillerne på veteranlaget. 14-årslaget deltar i Sandar Cup i Sandefjord. Det kommer nye lysmaster på grusbanen. Trass i nedgangstider sportslig sett er økonomien i gruppa god.

 

Sigrid Kallhovd, leder av fotballgruppa 2003-2004.
Sigrid har gjennom en årrekke gjort en særdeles stor
innsats for barn og unge i bygda, både i ulike verv i Otra IL og på andre områder. 

 

Odd Helge Liestøl, nytt styremedlem i 2003. Han er minst like kjent som lokal revykjempe, stødig områdesjef i Heimevernet i mange år, medredaktør i det suksessrike bygdebladet moisund.com og fra 2007 representant i kommunestyret og formannskapet i Evje og Hornnes kommune. (Foto: moisund.com)

2004: Albert Kjetså og Tommy Pytten går ut av styret. Ny materialforvalter etter Pytten er Frode Hamre. Det stables på beina et A-lag igjen. Laget spiller i 6. div. Trener er Geir Egil Dyrland. Laget vinner Solbyggs vinterserie i Kristiansand. I tillegg er det 7 aldersbestemte lag, og veteranlag. Det er således stor tilvekst av nye spillere. Kommunen bestemmer seg for å islegge grusbanen i tre måneder hver vinter, slik at banen kan brukes til leik og skøyteløp. Dermed kan banen ikke brukes til fotballtrening. Dette skaper stor frustrasjon i fotballgruppa. Mer positivt er at rehabiliteringsarbeidene ved Evje stadion omsider kan sluttføres. Etter oppgradering av gressmatta, Idrettsbygget og parkeringsanleggene rundt området framstår dette nå mer og mer som et innbydende parkområde for hele bygdas befolkning.

A-laget i 2004. Trener Zanco Hadzic med caps i bakre rekke. Geir Egil Dyrland, som også er trener, står ytterst til høyre i bakre rekke. 

2005: Sigrid Kallhovd overlater ledervervet til Aud Åsen Haugsgjerd. Jan Sverre Jensen er ny sekretær, Bjarne Berg ny kasserer. Nina Hodne kommer inn som IT-ansvarlig. Frode Hamre fortsetter som materialforvalter. Han er samtidig lagleder og trener for A-laget, som sliter med å holde aktiviteten oppe. Men laget klarer med mye strev å fullføre sesongen i 6. divisjon. Aktiviteten ellers i gruppa øker. 9 lag er med i seriespillet, herunder et jentelag (bildet nedenfor). I tillegg startes det opp et nytt 8-årslag. Juniorlaget gjennomfører vårsesongen, men må trekkes foran høstsesongen.

2006: Forretningsmannen, og trener av aldersbestemte lag i tilsammen ca. 12 år, Olav Andreas Erdvig, overtar som leder av gruppa etter Aud Åsen Haugsgjerd. Det meldes på et A-lag i 6. div. Senere på vinteren trekker styret laget, da det ikke er nok spillere.

 

Olav Andrea Erdvig, velkjent forretningsmann i Evje, og mangeårig trener og lagleder, blir leder av fotballgruppa i 2006-2007. Foto: Geir Daasvatn 

2007: Det stables - nok en gang - et A-lag på beina. Laget gjør en brukbar sesong, og blir nr. 4 i 6. div. avd. B. Trenere er Ronny Løtveit (vårsesongen) og Jon Gunnar Kjetså. Mange unge gutte- og juniorspillere er med. Det gir håp for framtida for fotballen i Otra.

Gruppa består av totalt 12 aktive lag, hvorav to jentelag, 21 trenere, 12 foreldrekontakter og 160 aktive spillere. Trenings- forholdene på vinteren er problematiske, da Otrahallen er full og grusbanen på Evje islagt. 

Olav Andreas Erdvig går på Årsmøtet høsten 2007 av som leder av gruppa. Ny leder er Geir Daasvatn. Inn i styret kommer på nytt Jan Sverre Jensen (sekretær) samt Tor Daasvatn (sportslig leder).  

lagbilde

A-laget 6. divisjon 2007

Ny bane - ny inspirasjon 

2008: 12 lag er med i kretsserien. I tillegg to lag/grupper med barn (8- og 9-åringer) som trener uten å spille i fast serie. I løpet av året starter også to jentegrupper, J-14 og J-16, opp med treninger. Antall aktive spillere er ca 245.

J-13 gjør det aller best sportslig, og vinner sin avdeling i 7-er fotball. Vintertreningene foregår i den fine, men vesle, hallen på Evjetun for alle lag. Økonomien i gruppa er god etter store automatinntekter gjennom mange tidligere år. Otra IL får ny nettside - www.otrail.no.   

På Årsmøtet i november blir det vedtatt at fotballgruppa skal jobbe for å få bygd en kunstressbane i bygda. Prosjektet skal søkes realisert i samarbeid med Evje og Hornnes kommune. Kommunestyret vedtar i desember at kommunen skal jobbe for å få realisert en kunstgressbane i bygda innen 2012. Forslagsstillere er de to unge kommunestyrerepresentantene Pål André Ropstad og Jon Gunnar Kjetså (bildet under), som begge på dette tidspunkt også er med i styret i fotballgruppa.

2009:  Fotballgruppa oppretter ei prosjektgruppe for kunstgressbanen. Medlemmer i denne er Geir Daasvatn (leder), Torgny Byklum, Tim Davis og Tore Tveit. Kommunen inviteres til å bli med i gruppa, og oppnevner Odd Helge Liestøl fra kommunestyret og Torgeir Hodne fra administrasjonen til å bli med.

Arbeidet i "Kunstgresskomitéen" går litt trådt i starten, mye pga sykdom hos leder Geir Daasvatn, men kommer i gjenge igjen ut på høstparten. Tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal er på besøk på Evje i april for å promotere kunstgressbaner, og det blir den rene hallelujastemning i møtesalen på Furuly. KrF-ordfører Bjørn Ropstad går langt i å love støtte til kunstgressbane på Evje innen kort tid.

Ingvald Langemyr dømmer i oppvisningskampen under åpningsfesten for kunstgressbanen.9 lag deltar i kretsserien. I tillegg er det fire lag/grupper med egne treninger uten å spille seriekamper. Oppslutningen blant jentene er økende. Antall aktive er ca 250. Når trenere, ledere og andre med verv regnes med er medlemstallet ca 280. Såvidt vites er det det høyeste antall medlemmer i fotballgruppa noen gang.

G-13 leverer det beste sportslige resultatet, med å vinne sin pulje i serien for 7-er lag.Det er to aktive dommere, Ingvald Langemyr (t.h.) og Emiri Shygri. Ingvald gjør rakettkarriere, etter å ha startet med dømming som godt voksen mann.