Otra IL fotball

Andreas Engebrethsen, Leder

mob: 90116216
E-post:  aengebrethsen@hotmail.com

Svein Birkeland, Sportslig leder

mob: 91356624
E-post: svein.birkeland@e-h.kommune.no

Wenche Svenning, Sponsorsjef
mob: 40237886
E-post: wenche99@hotmail.com  

Svenn Olav Skjeggedal, kasserer og medlemsansvarlig
mob: 97134006
E-post: svennolavs@gmail.com 

, dugnadskontakt
mob:
E-post:

Maria Homdal, Sekretær for styret
mob:
E-post:maria.gudine.beras.homdal@setesdal.vgs.no


Troll Aktiv Cup

Kristian Tønnesøl, leder
mob: 47635631
E-post: k27071980@yahoo.no

Jon Gunnar Kjetså.

Janne Wienenga

Jon Edvard Uleberg


Sportslig utvalg

Maj Sjøvold, leder og cupansvarlig

mob: 47312132

E-post: majsjov13@gmail.com

Pontus Lexberg

John Richard Dahl

Ellen Skjeggedal