Sportsplan Otra fotball 2024.pdf


Sportsplanen er Otra fotball sitt ideologiske grunnlagsdokument. Planen er levende og stadig i endring, samtidig som fotballgruppen utvikler seg. Sportsplanen starter med en overordnet beskrivelse av fotballgruppens visjon, verdier og målsetninger, før den fortsetter med en oversikt over fotballgruppens organisering. Hoveddelen av sportsplanen er en grundig gjennomgang av trener- foresatt og spillerrollen, etterfulgt av beskrivelser av alle fotballgruppens aldersgrupper. Planen avsluttes med klubbens hospiteringsreglement og tanke om dommerrekruttering. Sportsplanen er, sammen med klubbhåndboka, dokumentene som danner grunnmuren for spill for og drift av Otra fotball.