Nåværende styret

Gjeldende fra mars 2023

Navn/funksjonOppgaver
Andreas Engebrethsen - styrelederLede styremøter, Ansvarlig kvalitetsklubb og FIKS, Hovedkontakt med krets, NFF og hovedlag, Overgangsansvarlig.
Svein Birkeland - nestleder og sportslig lederAnsvar sportsplan, Følge opp trenere og spillere, Utarbeide treningstider, Dommeransvarlig, Lede sportslig utvalg.
Wenke Sørevoll Svenning- sponsorsjefAnsvar reklamebanner og sponsortøy, Oversikt over og kontakt med nåværende sponsorer og søke nye sponsorinntekter.  
Svenn Olav Skjeggedal - kasserer og medlemsansvarligAnsvar regnskap, Betale regninger, Ordne bilag. Levere bilag til regnskapskontor evt. daglig leder Otra IL, Orientere om økonomisk status til styret. Fakturere treningsavgift og sponsoravtaler. Føre medlemslister i MinIdrett og FIKS. Registrere og vedlikeholde spillere i FIKS, 
- dugnadskontaktForeldrekontakt, Dugnadsansvarlig, Ansvar for avslutningsfester yngre årskull, Føre internt politiattestregister.  
Maria Gundine Berås Homdal- sekretær/ Web ansvarlig Referat styremøter og oppdatere hjemmesider.