1960-tallet

Otra Idrettslag ble stiftet 1. juli 1960, ved sammenslåing av Evje Idrettslag og Hornnes Idrettslag. Noe senere (1962) gikk også Skilaget Elgen på Byglandsfjord inn i den nystartede klubben. Bakgrunnen for etableringen var sammenslåingen av de to herredskommunene Evje herred og Hornnes herred til nye Evje og Hornnes kommune fra 1. januar 1960. Lektor og historiker Olav Arne Kleveland har skrevet mye mer om dette i jubileumsboka til Otra IL sitt 50-års-jubileum i 2010.

Den første leder av Otra Idrettslag var offiseren Odd Ravneberget. Ravneberget er nå dessverre ikke lenger blandt oss.

Den første formann i fotballgruppa sommeren 1960 var Gunnar Andersen. Men Gunnar måtte snart dra på FN-tjeneste på Gaza-stripen. Helge Salvesen, vel kjent i bygda som både lensmann, auksjonarius og forsikringsmann, overtok. I brev til fotballkretsen 15. februar 1961 skriver han at Otra IL, Evje melder på følgende lag til serien: "Ett småguttelag fra våren 1961, ett guttelag fra våren 1961 og ett 4. divisjonslag fra høsten 1961." Papirer fra dengang viser at det senere må ha blitt meldt på et lilleputtlag også. Dermed var fotballen i Otra i gang!

Gammel korrespondanse viser at det skulle vært småguttekamp mellom Otra og Vigør på Evje 9. mai 1961. Kampen ble imidlertid utsatt, etter forespørsel fra Vigør. Det går fram mellom linjene at Vigør nok syntes det var vel langt å dra på kamp helt til Evje...

12. mai 1961 spilte så Otra sitt lilleputtlag mot IK Start på grusbanen ved Kristiansand Stadion. Det ble tap, Start vant 11-0. Trolig er dette Otra sin første offisielle seriekamp i fotball. De som startet fotballeventyret i Otra var isåfall:

Knut Salve Nordbø (målmann, skadet etter 10 min.), Dag Svenning (målmann resten av kampen), Kjell Johansen (høyre bekk), Toralf Berg (venstre bekk), John Tallaksen (høyre half), Albert Ågedal (senter half), Helge Møvik (venstre half), Knut Lid (ytre høyre), Arne Kjetså (indre høyre), Trygve Nilsen (senterløpet, kaptein), Steinar Berget (indre venstre) og Tor Kristian Strømme (ytre venstre).

Andre spillere på lilleputtlaget denne første fotballsesongen i Otra var (bl.a.) Roald Omdal (nå lege og professor i medisin), Torstein Børte, Arne Karlsen, Klemmet Torgersen (storhopperen), Olav Skomedal, Steinar Simonsen (senere mangeårig banksjef på Evje), Per Svendsen og Arne Johansen.

Bare få dager senere - den 16. mai 1961 - spillte guttelaget kamp mot Torridal på Hornnes. I den kampen deltok:

Hans P. Hansen, Notto Åvitsland, Inge Galteland, Odd Harald Robstad, Reidar Pedersen, Harald Kjetså, Kåre Haaland, Per Arno Hansen, Svein Østerås, John Olav Uleberg (bildet) og Torfinn Ljosland. Andre spillere er (bl.a.) Torleif A. Løining, Olav Voigt, Reidar Hodne, Harald Berg, Svein Matre og Arvid Fjellberg.

Det ble igjen tap, denne gang 2-6. Dommer var Helge Salvesen himself.

På småguttelaget dette første året spilte bl.a. Øystein Matre, Olav Arild Abrahamsen, Svein Åvitsland, Egil Skaiå, Odd Henrik Moseid, Lars Kile (senere berømt kleshandler på Evje i mange år), Jon Egil Håkedal, Ivar Fjellberg, Helge Olsen, Nils Åsmund Heggland, John-Ole Ravneberget, Johan Johansen og Arild Breive.

Det ble mange slike stortap denne første fotballsesongen i Otra IL. Men hvilken herlig innstilling de hadde, ungdommene som startet opp fotballen - og håndballen - i bygda! Etter sesongslutt høsten 1961 stod dette stykket i Fædrelandsvennen:


Fortsettelsen

Høstsesongen 1961 er den første der Otra stiller med lag i seniorfotballen. Laget spiller i 4. divisjon. Sesongen går over vår/høst. Når sesongen er slutt våren 1962, er laget blitt nr. 4, etter Farsund, Tveit og Greipstad. På 15 kamper blir det 5 seiere, 2 uavgjorte og 8 tap. Sterkt av en nykommer! Dog skal det tas med at det har vært mange habile fotballspillere i Evje og Hornnes også i tiden før Otra ble stiftet. Både i Hornnes og på Evje hadde det foregått fotballtrening og kamper. Så laget starter langtfra på bar bakke. En av spillerne på laget er den senere så kjente NRK-kommentatoren Kjell Kristian Rike fra Byglandsfjord. Et annet kjent navn er senere tannlege i mange år i bygda, Olav Galteland.

Bortsett fra A-laget sliter resten av fotballgruppa i 1962. Bjarne Haugjord (t.v.) er formann. Arvid Pedersen, S. Birkeland og Kristian Kvitne er med i styret. Det er meldt på både guttelag og småguttelag i kretsserien. Men begge lag trekkes fra videre spill etter få kamper. Det foregår litt trening, bl.a. ferdighetstrening for guttespillerne. Det blir fire "bronseballer" og én "gullball". Den som klarer dette mestestykket er trolig teknikeren Kåre Håland. Treningsiveren ligger midlertid noe tilbake å ønske. Som for virkelig å understreke den problematiske sesongen, mottar fotballgruppa beskjed fra fotballkretsen om at de overveier å nedlegge forbud mot bruk av Evje kommunale idrettsplass (dagens grusbane) til avvikling av neste sesongs fotballkamper.  

Høsten 1962 overtar Kristian Kvitne formannsvervet i fotballgruppa. Han er offiser på Evjemoen, og blir senere en markant personlighet i både fotballgruppa og Otra IL. I tillegg til å være primus motor i oppbyggingen av fotballgruppa de første årene, blir han således senere formann i både håndballgruppa og skigruppa. I flere år er han også leder av hele idrettslaget. Kristian yter gjennom en mannsalder en helt enestående innsats for idrettslivet i bygda. Han er utnevnt til æresmedlem i Otra IL, som én av i alt bare sju personer (2010).

1963: Otra sitt A-lag er i 5. divisjon. Hjemmekampene spilles på Evjemoen. Idrettsplassen på Evje er ikke brukelig. Banen på Evjemoen er på denne tid den gamle idrettsplassen i Nordre Leir. Laget blir nr. 2, bare slått av Kvinesdal. Suksesstrener: Søren Kallhovd, vel kjent skolemann i bygda gjennom en årrekke. Kaptein på laget er Oscar Roel fra Byglandsfjord. Oscar var en trofast spiller på A-laget i en årrekke, og er bestefar til Remi Roel Omland på dagens (2010) A-lag. Største suksessfaktor - god forhåndstrening! I Årsberetningen for 1963 understreker således formann Kristian Kvitne at "Neste års fotballgruppe bør ha for øye hvor viktig det er at lagets form bygges opp gjennom en intens forhåndstrening og at treningen fortsetter utover hele sesongen uten noe avbrekk i sommerferien". Hører du, Helge Bjorvand?

Otra IL reiser spørsmålet om å få en ny idrettsbane på Evje for første gang. Tanken er da å legge banen på nabotomta til den kommunale idrettsplassen, altså der dyreskueplassen er. Dette alternativet blir avvist av kommunen.

A-lagets toppskorer i 1963 er Svein Østerås fra Byglandsfjord. Han skorte smått utrolige 35 av totalt 51 mål.

En kuriositet må meldes fra Årsberetningen. Det går fram av denne at A-lagets maskot har vært "MUMAN", altså Knut Lid. Det er samme mann som så sent som i 2007 var trener for ett av Otra sine yngste lag. Så Knut har hatt en utrolig lang og trofast tilknytning til Otra IL. Av andre kjente navn fra 1963-laget nevnes Knuts bror Tor Lid, nå velkent i bygdemiljøet som politisk skribent og humørspreder, Kåre Håland, senere og fremdeles lektor på Hornnes Gymnas, og den senere så kjente korsanger og dugnadsmann Bjarne Haugjord. Det skal nevnes at Bjarne er bestefar til Tonje og Kristine Haugjord Refsnes, to store idrettstalenter fostret opp i Otra. Så "fedrenes synder" går igjen i den familien... Nevnes fra 1963 bør også Reidar Pedersen, bror til Arvid "Bollis" Pedersen på Evje Bakeri og senere en velkjent skolemann i de indre bygder på Agder.

Et annet viktig poeng med 1963-sesongen er at Kristian Kvitne går opp til aspirantprøven som dommer, og består den praktiske delen med glans! Det får Otra umåtelig stor glede av de kommende år.

For øvrig nevnes fra 1963 at Otra også stiller med et lilleputtlag i serien. Det er dessuten påmeldt guttelag i utgangspunktet, med det laget trekkes senere. Årsaken er oppstart av håndballag for gutter i Otra, noe som medfører at endel fotballspillere går over der.... Totalt antall aktive spillere er oppgitt til 71 stk.

1964: Tredje sesong med lag i seriespill, og beste år hittil! A-laget blir seriemester i 5. divisjon(og Kretsmester), og rykker dermed opp til 4. divisjon. Trener er fortsatt Søren Kallhovd. Kaptein på laget er Knut Olav Fuhr. Oppmann: Arvid "Bollis" Pedersen, Evje, tlf. nr. 1! Én mann spiller alle 12 kampene, Olav Greibrokk fra Grendi. Storskorer - som forrige år - Svein Østerås!Andre spillere på laget er (bl.a.) Knut Lund, Kjell Tveit, Svein Birkeland, Reidar Pedersen, Knut Olav Fuhr, Olav Galteland, Tor Lid, Bjarne Haugjord og Arvid Pedersen. Disse guttene blir dermed Otra sine første Kretsmestere i fotball. Otra stiller også småguttelag i serien (B-klassen), med "mindre heldig resultat" iflg. Årsberetningen. Forklaringen er grei, "det er skyteferdigheten det skorter på"! Antall aktive spillere i gruppa er økt til 73. Kristian Kvitne dømmer sine første seriekamper.

1965: Kristian Kvitne er fortsatt formann, inn i styret er kommet Kjell Uleberg som sekretær. Bjarne Haugjord og "Bollis" Pedersen er med som styremedlemmer. Otra stiller A-lag i 4. div., B-lag og lilleputtlag i serien. Etter hvert viser det seg å være nok spillere bare til ett seniorlag. Disse må da spille to seriekamper pr. uke. Det er kanskje årsaken til at sesongen blir litt skuffende. Laget rykker ned i 5. div. igjen. Tre spillere - Oscar Roel, Knut O. Fuhr og Reidar Pedersen - spiller alle kampene. Svein Østerås er toppskorer med 12 mål. Vintertreningen foregår i gymsalen på Hornnes Gymnas. Grusbanen på Evje er i så dårlig forfatning at fotballkretsen på vårparten nedlegger spilleforbud på banen. Forbudet oppheves noe senere. Men de fleste lag gruer seg likevel for å komme til Evje for å spille fotball. Det sportslige forsvinner i "åkeren" som det så talende uttrykkes i Årsmeldingen. Tor Lid skader seg stygt i en seriekamp med A-laget, i det han får både hjernerystelse og brudd på kinnbeinet.  

1966: A-lag i 5. div.

1967: En flott sesong for fotballgruppa. Arvid Pedersen, en veldig sentral mann i fotballen i Otra i klubbens første leveår, er leder. Med seg i styret har han  Ingolf Wiberg, K. Tveit og F. Larsen. A-laget vinner 5. divisjon, og blir på nytt Kretsmester i Vest-Agder Fotballkrets. Trener er fysioterapeut J. Jørgensen. På hele sesongen går laget bare på ett tap. Seiersmarginen er likevel knapp. Birkenes ender på samme poengsum, men med dårligere målforskjell. Det er også et småguttelag med i serien.

Det lages også en løkkeserie i bygda, med seks lag fra Evje og ett fra Byglandsfjord. Guttene fra Byglandsfjord går av med seieren! Økonomien i gruppa er bra, bl.a. som følge av to dansetilstelninger. Inntekter fra dans og diskotek blir en gjenganger i årene som kommer.  

1968: Gerhard Grøtteland er kommet inn som formann i gruppa. A-laget er igjen i 4. divisjon, etter den flotte sesongen i 1967. Grunntreninga flyttes fra gymsalen ved Hornnes Gymnas til den nye gymsalen på Evje skole. Men det blir et tungt år for A-laget. Bare fem poeng klarer guttene å sanke sammen. Det blir nest-siste plass og retur til 5. divisjon. "Ute av paradis" er den lakoniske kommentar i Årsmeldinga.

I tillegg til A-laget er et lilleputtlag med i serien. Over 20 spillere er med på laget. Trener er Kristian Kvitne. To spillere på laget, brødrene Svein Olaf og Jan Erik Aadal, klarer kravene til bronseballen (NFFs ferdighetsmerke). Svein og Jannik, som de helst ble kalt, kom senere til å bety svært mye for fotballen i Otra, både som spillere og trenere.   

Lilleputtlag 1968. Trener er Kristian Kvitne. Bl.a. Jan Erik Aadal pog Svein Aadal

Lilleputtlaget i 1968. Svein Olaf Aadal i svart treningsdrakt i fremste rekke. Jan Erik Aadal står nærmest trener Kristian Kvitne i bakre rekke. Bildet er lånt ut av Knut Aadal. 

I 1968 arrangerer Otra også  løkkefotballserie for gutter under 12 år. Grenjå A vinner foran Sindremoen, Stjernebyen/Bjoråvika/Hornnes og Grenjå B. 

I militærleiren på Evjemoen blir et nytt idrettsanlegg åpnet i 1968, med løpebane for friidrett og flott gressbane for fotball. Otra IL gjør avtale med Forsvaret om lån av banen til sine arrangementer. Baneforholdene er dermed radikalt forbedret, i forhold til den utdaterte grusbanen på Evje.

1969: Oppmann A-lag, Bjarne Haugjord. Bjarne er også formann i gruppa dette året. Oppmann junior og smågutter: Ingolf Wiberg. Oppmann gutter: Knut Lid. Oppmann lilleputt: Kristian Kvitne. Av gamle protokoller ser det ut til at det bare er A-laget (5. div.), småguttelaget og lilleputtene som stiller lag i kretsens serier. Størst sportslig suksess har lilleputtlaget, som ledes av Kristian Kvitne og John Gautun. "Mang en fotballentusiast har frydet seg over det spill disse guttene har levert" heter det i Årsmeldinga. 

Evje og Hornnes kommunale ungdoms- og idrettsnemd (KUI) legger fram forslag til plassering av nytt idrettsanlegg i kommunen. Den kommunale idrettsplassen - grusbanen på Evje - er blitt bortimot ubrukelig til fotball og annen idrett. KUI mener bestemt at anlegget må plasseres på "Odden", omtrent i det området der Odden Camping i dag holder til.