Gressbanen settes i stand

Postet av Fotball den 20. Mai 2019

Tony er i dag på gressbanen på Evje og vertikalskjærer den.

Vertikalskjæringen fjerner masse dødt gress og mose, og bedrer lufttilførselen til røttene på gresset. Små ujevnheter i grunnen blir også rettet ut. Sammen med en runde med gjødsel, som er påført tidligere, vil gressveksten nå ta seg opp og gresset bli tettere og litt jevnere. 

Arbeidet gjøres for at gressmatta skal bli noe bedre å trene og spille kamper på når det er nødvendig. En slik operasjon gjør man ofte minst én gang i året på en vanlig gressbane. På Evje er dette arbeidet nok ikke utført siden kunstgressbanen åpnet i 2011, og gressbanen meir eller mindre kom ut av bruk. Nå kommer den altså til heder og verdighet igjen.

Takk til Otra ILs daglige leder Tony Halsall for vel utført arbeid!


Tony på plass i traktoren på gressbanen på Evje 20. mai. Foto: Geir Daasvatn   
Litt info fra banemester Geir

Postet av Fotball den 12. Mai 2019

Det er enorm aktivitet i fotballgruppa nå, og i tillegg spiller Valle IL alle sine kamper på Evje stadion. Det er derfor et stort trykk på banene, og den gamle gressbanen er tatt i bruk for å få plass til all aktiviteten. 


Pga at gressmatta er i heller dårlig forfatning akkurat nå i starten av vårsesongen, har jeg merket opp en stor 7er bane på langs der gresset er mest brukbart. Det er for at de lagene som skal spille kamp der skal ha et noenlunde OK underlag. 

Men veldig snart vil banen bli "snudd" på tvers, og jeg vil merke opp to (mindre) 7er baner. Da blir det alltid plass til minst to kamper, kamp/trening eller to treninger samtidig. Det håper jeg å få gjort i løpet av uka. 

Tony Halsall har vært og gjødslet banen, og med litt varme framover vil gresset omsider begynne å gro. Tony skal også etter planen gjøre en operasjon med å vertikalskjære gressmatta. Det vil jevne ut underlaget noe, få vekk mye av mosen og hjelpe til så gressveksten tar seg opp. Så i løpet av 1-2 uker nå burde gressbanen være noenlunde brukbar til både trening og kamp. 

Jeg minner om at alle spørsmål m.v. om bruk/disponering av både kunstgressbanen og gressbanen til trening/kamp må tas opp med baneansvarlig Thomas Odde. Thomas må ha full oversikt over alt som skjer på banene til enhver tid, slik at han kan samordnes aktivitetene på en god måte. 

Så vil jeg gjøre så godt jeg kan for å holde banene i god stand, så det er en fornøyelse å spille fotball på dem.


Beste hilsen Geir

Evje gressbane 6. mai 2019. Ikke helt Wembley, men fullt brukbart til fotball. Foto: Geir Daasvatn
Sesongåpning av Evje gressbane

Postet av Fotball den 9. Mai 2019

Det har ved en feil blitt satt opp to kamper samtidig på Evje i dag. Men det løser seg fint ved at den ene kampen spilles på gressbanen.

I går var Tony Halsall på plass med traktoren og gjødslet banen. Banemester Bob klippet gresset for første gang i år. I dag har det duskregnet litt, slik at banen er fin og grønn. Og - ikke minst - myk og god å løpe på. Bob har skrittet opp og merket banen med stor presisjon. Han har en sikker skrittlengde, den mannen.

I gamle dager, rundt 1970-tallet, ville vi nok gledet oss som barn over så fin og grønn en bane i begynnelsen av mai. Det er selvfølgelig ikke like spennende å komme ut på gresset for ungdommen i dag, når det ligger en perfekt kunstgressbane og frister rett over gjerdet. Men vi håper de som skal bruke banen i kveld får en gøy opplevelse, og ønsker alle lykke til med årets første kamp på Evje gressbane.

PS: Kampen i dag er muligens bare den tredje totalt på banen de siste sju år. Etter at kunstgressbanen kom høsten 2011, settes alle kamper opp der. 

Gressbanen i dag 9. mai. Foto: Geir Daasvatn
Renovering av Idrettsbygget i gang - To garderober stengt!

Postet av Fotball den 8. Mai 2019

I denne uka kom endelig den etterlengtede renoveringen av Idrettsbygget ved Evje stadion i gang. Prosjektleder fra kommunens side er Steinar Tjessem. Otra-kjenningen Morten Tjessem Våge jobber i kommunen i sommer, og skal utføre mye av jobben. Deler av bygget vil være stengt i perioder.

Morten Tjessem Våge (t.v.) har sommerferie fra studiene sine, og kommer til å jobbe mye på Idrettsbygget i vår og sommer. Steinar Tjessem er prosjektleder, og har overoppsyn med renoveringen. Foto: Geir Daasvatn 

I tiden renoveringen pågår må deler av bygget stenges for ordinær bruk. Fra og med nå og ei stund framover er de to garderobene til høyre for trappa stengt. DE MÅ IKKE BRUKES! Det er oppslag på dørene som opplyser om dette, så det skal ikke være mulig å ta feil.

De to andre garderobene, til venstre for trappa, kan brukes som vanlig.  

Idrettsbygget ble offisielt åpnet i 1974. Det er ingen stor hemmelighet at bygget er blitt kraftig nedslitt i årenes løp. I budsjettmøtet i Evje og Hornnes kommunestyre i desember 2018 ble det satt av penger i 2019-budsjettet til en totalrenovering av bygget, beregnet til om lag 1,3 millioner kroner.

Vi i Otra IL er veldig takknemlige for at politikerene i bygda nå endelig fant økonomisk rom til denne helt nødvendige oppgraderingen. I tillegg til Otra ILs egne medlemmer, og besøkende idrettsutøvere, vil også alle skoleelevene som bruker bygget få mye triveligere forhold framover. Det er kanskje den aller viktigste gevinsten ved oppussingen.

Idrettsbygget 7. mai. Arbeidet er alt godt i gang. Det er de to garderobene nærmest som nå er stengt en periode. Foto: Geir Daasvatn

 

Fotballmålene på plass

Postet av Fotball den 10. Apr 2019

Ricky Smeland setter hver vår opp fotballmålene på Evje stadion. 

De siste dagene har han jobbet seg gjennom alle målene på EHbanen (14 stk), skrudd til muttere, satt opp nett, lappet huller, satt i flere nettkroker, osv. osv. I tillegg til å få alt klart til treningene og kampene starter på banen om våren, må utstyret ettersees flere ganger i løpet av året. Det er en svær jobb!

Takk for alt du bidrar med, Ricky! Vi er veldig glade på dine vegne, for at du har funnet ungdomskilden!


Ricky 2010. Foto: Geir Daasvatn