Takk for mange fine år sammen!

Postet av Fotball den 14. Jun 2019

Johanne Birkeland Tveit og Silje Aas på Jenter-15 gir seg med fotball i Otra IL til sommerferien. Nå har de andre planer videre for livet.

Både Johanne og Silje har vært med i fotballen helt siden de begynte som åtte år gamle jenter. Nå er de flotte ungdommer, og på veg til å bli voksne. Vi håper at de har hatt noen fine år og mange gøye stunder sammen med venninnene sine på fotballbanen. 

Tusen takk Johanne og Silje for innsatsen dere har gjort på fotballbanen, men mest for det gode samværet og vennskapet. Det er ikke bare diamanter som varer evig; det gjør også ekte vennskap. Lykke til med planene videre i livet!
Nå kommer faktura på treningsavgiften

Postet av Fotball den 28. Apr 2019

Treningsavgiften er en "egenandel", et spleiselag, der alle må bidra for å holde hjulene i sving i fotballgruppa. I løpet av noen få dager sender fotballstyret ut faktura for 2019 til alle lag. Gutter og jenter født 2011 har just begynt på fotball. For de lagene sendes fakturaen først ut i slutten av mai.

Du kan lese mer om treningsavgiften her.

Innkreving av treningsavgiften skjer gjennom MinIdrett. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med fotballstyret ved medlemsansvarlig Hilde Bjorå, mob 40 23 63 54.

 
Husk årsmøte i Otra IL fotball 6. mars

Postet av Fotball den 27. Feb 2019

Vi minner om årsmøtet i fotballgruppa, som er onsdag 6. mars 2019 klokka 19:00.

Miljørommet – Otrahallen

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møtedirigent, møtereferent og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Fastsette treningsavgifter for 2019
 6. Budsjett for 2019
 7. Valg
 8. Behandle innkomne forslag og saker

Saker/forslag som ønskes behandlet må være leder Geir Daasvatn i hende innen 4. mars. E-post: geird@agder.no

Velkommen!

Styret i fotballgruppa v/Geir Daasvatn (leder)
Innkalling til årsmøte i fotballgruppa

Postet av Fotball den 18. Feb 2019

Årsmøte i Otra IL – Fotball

Onsdag 6. mars 2019 klokka 19:00

Miljørommet – Otrahallen

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møtedirigent, møtereferent og to representanter til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Fastsette treningsavgifter for 2019
 6. Budsjett for 2019
 7. Valg
 8. Behandle innkomne forslag og saker

Saker/forslag som ønskes behandlet må være leder Geir Daasvatn i hende innen 4. mars. E-post: geird@agder.no

Velkommen!

Styret i fotballgruppa v/Geir Daasvatn (leder)
328 medlemmer i fotballgruppa

Postet av Fotball den 10. Feb 2019

Årsskiftet, og årsmøtet litt senere i vinter, er tid for oppsummering av året som gikk. 

Fotballgruppa har for tiden (februar 2019) 328 registrerte medlemmer. Anslagsvis 275 er aktive fotballspillere. Det er litt færre enn ved årsskiftet 2017/2018. Nedgangen skyldes en opprydning i medlemsregisteret, og fjerning av en del "inaktive" medlemmer. Det er ny kartotekfører Hilde Bjorå som gjør en meget god jobb med å ajourføre medlemsregisteret til enhver tid.

Fotballgruppa er pr. dato den største av gruppene i Otra IL. Skigruppa er nest-størst, med 325 medlemmer. Håndballgruppa har 315 medlemmer.

Glade Otra-ungdommer på LKB-cup i 2017. Foto: Geir Daasvatn