Solid overskudd i 2018

Postet av Fotball den 15. Feb 2019

Det foreløpige regnskapet for 2018 foreligger nå fra Otra ILs regnskapsfører, Merkantil Service. Fotballgruppa går mot et overskudd på rundt 479.000 kr.

Driftsinntekter var om lag 1.097.000 kr. Renteinntekter ca. 4.500 kr. Driftskostnadene forløp seg til ca. 622.000.

Gode sponsorer og støttespillere

Hovedårsaken til det store overskuddet er en strålende jobb som "sponsorsjef" og styremedlem Egil Bjorå har gjort, sammen med Jon Gunnar Kjetså. De to har avtalt mange fine sponsoravtaler med gode støttespillere. Det er også for en stor del 3-årige avtaler, som sikrer solid økonomi i fotballgruppa i flere år fremover. I tillegg har styremedlem Hilde Bjorå gjort en meget god jobb med å få til et bedre system for fakturering av treningsavgifter, sponsoravtaler, osv. Det skal også nevnes at fotballgruppa, som de øvrige gruppene i idrettslaget, får betydelige overføringer fra hovedlaget. Det er andel av den flotte hovedsponsoravtalen med Evje og Hornnes Sparebank, andel av grasrotmidler og andre overføringer. Når hovedlaget fungerer bra og inntektene er gode der, "drypper" det også mer nedover i systemet, til gode aktiviteter for barn og unge ute i undergruppene.

Penger spart i klubbhusprosjektet - kunsgressbane neste? 

Fotballgruppa har ikke som mål å sitte inne med mange penger. Den bakenforliggende grunnen til å skaffe flere inntekter, har vært å bygge opp tilstrekkelig kapital til å kunne gjennomføre klubbhusprosjektet. Nå har det i løpet av vinteren løst seg på en annen måte enn planlagt, ved at Otra IL har gått inn og vil kjøpe Agder Energi sitt administrasjonsbygg til klubbhus. Fotballgruppa vil derfor ventelig få faste årlige leieutgifter, i stedet for en stor investering i et nybygg.

Det blir opp til nytt styre som velges på årsmøtet 6. mars, hvordan de "frigjorte" midlene skal disponeres. Men planen i dagens styre har vært at vi i stedet for den "sparte" investeringen i nytt klubbhus, kan gå raskere over på neste planlagte prosjekt som er en kunstgressbane nr. 2 der gressbanen i dag ligger. Det er behov for mer banekapasitet til trening og kamp.

Regnskaper skal godkjennes på årsmøtet i mars

Vi kommer mer tilbake til økonomien i årsmeldingen til årsmøtet 6. mars, og ellers når regnskapet er endelig godkjent på årsmøtet til Otra IL (hovedlaget) mot slutten av mars.