Europris Vårcup: Flott overskudd etter super dugnadsinnsats og solid sponsorstøtte!

Postet av Fotball den 24. Jun 2019

Regnskapet for Europris Vårcup på EHbanen 4. mai er klart. Etter en stor dugnadsinnsats i alle ledd, og gode sponsorer som støttespillere, sitter fotballgruppa igjen med et overskudd på ca 165.000 kroner.

Inntektene i Vårcupen ble i år på rundt 216.000 kr. Det var opp 12 % fra året før. Solide bidrag fra cupens sponsorer - Europris Evje, Evje og Hornnes Sparebank, Extra Evje og Dekkomsetning, utgjorde 105.000 kr. Det var brutto inntekter i kiosken på 81.000 kr. Deltakeravgiften var 30.000 kr.

Kostnadene ved arrangementet var ca 50.000 kr. Det var en nedgang på 14 % fra 2018. Av dette var innkjøp av varer til kiosken og matteltet den største posten, men rundt 36.000 kr.

Cupsjef Hilde Bjorå er veldig fornøyd med resultatet:

- Det ser veldig bra ut dette, kjempebra jobba alle sammen! Inntektene har gått opp og kostnadene har gått ned; bedre kan det jo ikke bli! Så må målet være å få enda flere lag til å delta i 2020, sier hun til oss i Otrail.no.

Vårcupen er det største arrangementet i fotballgruppa hvert år. 80 lag deltok i 2019, mot 67 året før. For at det skal være mulig å gjennomføre cupen, må mange foreldre, foresatte og andre innsatsvillige personer stille opp og gjøre en dugnadsinnsats. Det er tale om opp mot 70-80 personer alt i alt på dugnad denne dagen. I kiosken, parkeringsvakter, i lagfotograferingen, i sekretariatet, som dommere, osv. I tillegg kommer et svært arbeid som er gjort av cupkomitéen i planleggingen forut for cupen. 

Fotballgruppa setter umåtelig stor pris på alle dere som bruker av tiden og kreftene deres, til å hjelpe oss med å få gjennomført dette svære opplegget. Tusen takk for innsatsen!

Vi vil også rette en stor takk til Europris Evje, Evje og Hornnes Sparebank, Extra Evje og Dekkomsetning for uvurderlig økonomisk støtte.

Overskuddet vil ventelig gå inn i finansieringen av en ny kunstgressbane ved Evje stadion, som fotballgruppa såvidt har begynt planleggingen av. Det er derfor et utrolig viktig bidrag for fotballgruppa og hele lokalsamfunnet både dere arbeidsvillige dugnadsfolk og gode sponsorer her gir.     


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.