Innkalling til årsmøte i fotballgruppa

Postet av Fotball den 18. Feb 2019

Årsmøte i Otra IL – Fotball

Onsdag 6. mars 2019 klokka 19:00

Miljørommet – Otrahallen

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møtedirigent, møtereferent og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Årsmelding 2018
  4. Regnskap 2018
  5. Fastsette treningsavgifter for 2019
  6. Budsjett for 2019
  7. Valg
  8. Behandle innkomne forslag og saker

Saker/forslag som ønskes behandlet må være leder Geir Daasvatn i hende innen 4. mars. E-post: geird@agder.no

Velkommen!

Styret i fotballgruppa v/Geir Daasvatn (leder)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.