Endringer i fotballstyret

Postet av Fotball den 10. Feb 2019

Geir Daasvatn (leder) og Lars-Erik Edwin Sweetser (kasserer) går ut av fotballstyret på årsmøtet 6. mars.

På styremøtet 30. januar 2018 ble Tom Arild Homme (materialforvalter) og Jannicke Bakke (dugnadskontakt) valgt inn i fotballstyret, i henhold til fullmakt fra årsmøtet forrige år. Styret består dermed for tiden av:

  • Geir Daasvatn, leder
  • Hilde Bjorå, styremedlem
  • Egil Bjorå, styremedlem
  • Lars-Erik Sweetser, kasserer
  • Tom Arild Homme, materialforvalter
  • Jannicke Bakke, styremedlem

Geir Daasvatn og Lars-Erik Sweetser har har nå vært styremedlemmer ut den perioden de er valgt for. Begge har meddelt styret at de ikke vil ta gjenvalg på årsmøtet i fotballgruppa, som skal være 6. mars. De går dermed ut av styret fra det tidspunkt. 

Hilde og Egil Bjorå er valgt inn i styret for to år (2018-2019), og er ikke på valg. Tom Arild Homme og Jannicke Bakke er også med videre. De er formelt bare valgt av styret, og må bekreftes på årsmøtet.  

Hvem som blir ny leder i fotballgruppa, og hvem som skal overta vervet som kasserer, er ikke avklart pr. i dag. Det er årsmøtet som velger inn nye personer i styret, og som bestemmer hvordan organiseringen skal være (antall styremedlemmer, osv.).

Årsmøtet er høyeste myndighet i fotballgruppa. Alle medlemmer over 15 år kan møte og har stemmerett.  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.