Takk for støtten og godt nytt år!

Postet av Fotball den 4. Jan 2019

Hei sponsorer og gode samarbeidspartnere!

Vi har passert årsskiftet, og et spennende nytt år ligger foran både dere og oss i Otra IL fotball.

Travelt

2018 har Idrettsglede! Foto: Geir Daasvatnnok vært det travleste året i fotballgruppa sin historie. Vi var 17 lag, og rundt 300 aktive spillere. 40-50 voksne i ulike verv sørget for at hjulene sveiv rundt på en god måte. Vi har lyktes godt de siste årene, med å rekruttere veldig mange barn og unge til å være med på fotball. Bredden er absolutt til stede. Herunder har det vært jobbet spesielt godt med jentene og opplegget for dem. Så har vi ikke vært like flinke til å tilby de mest treningsvillige et bra sportslig tilbud. Det skal vi å prøve å gjøre noe med i årene som kommer. Administrativt fungerer gruppa bra, på det vis at vi har god kontroll på oppgavene og får gjort det vi skal. Men dette er takket være stor og oppofrende innsatsvile hos et ganske lite apparat med engasjerte mennesker. Vi er nødt til videre å få med oss flere til å dele på de administrative oppgavene, for ikke å slite ut enkeltpersoner. Et apparat som er avhengig av noen få nøkkelpersoner, er også veldig sårbart for uhell eller uventede ting som skjer. Så også på det administrative plan har vi mye å jobbe med.

Dere gode sponsorer sikrer nødvendige nye anlegg

Evje stadion med EHbanen. Evje og Hornnes kommune bygget banen. Evje og Hornnes Sparebank ytet en gave på 1 million kroner til prosjektet. Otra IL v/hovedstyret bidrog med 100.000 kroner, og fotballgruppa med 400.000 kroner pluss masse dugnad. Banen er et glimrende eksempel på hvor mye vi kan få til når vi spiller på lag! Foto: Geir Daasvatn Økonomisk har det skjedd noe nær en "revolusjon" i fotballgruppa de siste 3-4 årene. Først kom Helge Stokkeland inn i styret, og gjorde en fremragende jobb i et par år med å selge reklameplasser rundt kunstgressbanen på Evje. Da Helge gav seg, overtok styremedlem Egil Bjorå sammen med Jon Gunnar Kjetså oppgaven med å jobbe inn mot dere sponsorer. De har gjort en utrolig god jobb! Og - aller viktigst - de har fått en strålende respons hos dere bedrifter og butikker. Det er tegnet veldig mange nye sponsoravtaler det siste året. Samlet innbringer avtalene et betydelig pengebeløp i klubbkassa. Avtalene er dessuten for en stor del 3-årsavtaler, og i "generalsponsor" Europris Evje sitt tilfelle 5-årig. I tillegg kommer Otra ILs hovedsponsoravtale med Evje og Hornnes Sparebank. Den er i prinsippet "bare" 3-årig, men har blitt fornyet hvert 3. år siden 1983! På denne måten sikrer sponsoravtalene vi har med dere et solid inntektsgrunnlag i flere år fremover.Regnskapet for 2018 er ikke klart. Men jeg vil anslå et overskudd på driften på rundt 400.000 kr. Vi planlegger virksomheten ut fra at vi trenger et slikt betydelig overskudd hvert år fremover, for å sikre midler til investeringer i nye anlegg. I første omgang var planen å bygge et klubbhus sammen med Idrettsbygget på Evje stadion. I høst var Otra IL imidlertid så heldige å komme i kontakt med Agder Energi, som ønsket å selge sitt administrasjonsbygg ved idrettsanlegget på Evje. Det er inngått en intensjonsavtale om kjøp av eiendommen. Ventelig vil Otra IL overta den i løpet av våren 2019. Alle nåværende leigetakere skal fortsette sine leigeforhold. Men det er masse ledige kontorlokaler, kantine, lagerrom og garasjebygninger m.v. på eiendommen, som til sammen kan fungere som et ypperlig klubbhus. Dermed har behovet for et nytt bygg borte ved Idrettsbygget falt bort.

I stedet tenker vi at vi da kan prøve å fremskynde drømmen om en kunstgressbane nr. 2 ved Evje stadion. Det har vært en veldig økning i fotballaktiviteten etter at EHbanen ble bygd i 2011. Nå er banen alt mer enn fullt utnyttet flere av dagene i uka, og det er behov for mer plass til trening og kamp. De betydelige inntektene de mange sponsoravtalene vil gi i årene fremover, er derfor tenkt investert i dette nye baneprosjektet. Vi har et godt håp om at den banen skal være gøy for dere å være med på å realisere!

Ny nettside

Vi har rett før jul byttet om til ny nettside: https://fotball.otrail.no/ Den nye siden er utrolig mye enklere å bruke enn den gamle. Den gir derfor helt andre muligheter til å presentere dere sponsorer på en god måte. Det blir nok litt prøving og feiling i starten. Men etter hvert er tanken å få til en virkelig fin seksjon med presentasjon av alle dere støttespillere. Ta gjerne en titt og se på arbeidet så langt. Det kommer mer etter hvert. Det er også blitt mye enklere å publisere nyheter på siden. Det gir mye bedre muligheter i forhold til å presentere nyhetsstoff og annen moro om dere som støtter oss.

Det var veldig trivelig og givende å treffe så mange av dere på sponsortreffet på Dølen Hotel før jul. Vi satser på et nytt treff neste høst, og drømmer om å se enda flere av dere der. Vi skal prøve å ha et par fengende temaer, slik at det er verdt bryet å bruke noen timer en kveld på en slik samling.

Takknemlighet

Nå er det langt på natt, og tid for å parkere tastaturet! Vi i fotballgruppa er utrolig takknemlige for den støtten dere bidrar med, og for den tilliten vi føler at samarbeidet innebærer. Vi har viktige og håndfaste formål å bruke pengene til. Vi håper dere skal kunne være stolte over å bidra til å realisere noen av de prosjektene vi setter i gang. Personlig er jeg engasjert i fotballen i bygda, fordi det er den idretten eller aktiviteten jeg kan litt om. Men på et dypere plan ønsker jeg og mine venner som er engasjerte, å gjøre et frivillig arbeid for barn og unge i bygda. Om det er fotball eller en annen aktivitet er ikke så nøye. Vi er også engasjerte, fordi det er givende for oss selv. Vi ser hvor mye det betyr for heimbygda vår at barn og ungdom har et bra fritidstilbud. Jeg vet nesten ingen ting som er så oppløftende som å se gleden i barneøynene. Vi ønsker å bidra, så langt vi evner, til et "rikere bygdeliv" som Evje og Hornnes Sparebank så treffende formulerer det. Evje og Hornnes skal være ei god bygd å leve i!Tusen takk for samarbeidet i året som gikk. Vi ønsker hver og en av dere lykke til med virksomheten i 2019. Vi er idrettsfolk, og - med et aldri så lite unntak - ikke økonomer eller bedriftseiere. Likevel vet vi såpass om økonomi at en bedrift må drive med overskudd, og at det kan være tøffe tider både i handelsbransjen og andre bransjer. For at bygda vår skal være et godt sted å leve, og for at vi som bor her skal kunne blomstre og trives, er det utrolig viktig at alle dere som skaper arbeidsplasser og aktivitet får til å tjene penger. Vi krysser fingrene for at dere får et bra år i 2019. Vi skal bidra med det lille vi kan, for at dere skal lykkes med virksomheten i det spennende året som kommer.

Takk for at dere er med på laget, og godt nytt år!

Beste hilsen Otra IL fotball v/Geir Daasvatn


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.