Felles cupopplegg fra 2019

Postet av Fotball den 30. Des 2018

Fotballstyret har på siste styremøte vedtatt at det fra 2019 skal være et felles cupopplegg for alle lag i fotballgruppa. Opplegget er frivillig, og altså et tilbud til lagene. Men styret ønsker sterkt at alle lag drar på cup hvert år, og vil bidra med praktisk og økonomisk støtte slik at flest mulig lag blir med.

Fotballstyret vil etter sesongslutt gjennomgå erfaringene fra året som gikk, og gjøre justeringer i opplegget hvis det er nødvendig eller ønskelig.

Hilde Bjorå er utpekt til cupansvarlig i fotballstyret.

Dette er vedtaket fra styremøtet:

 • Dag Odde, Thomas Odde og Egil Bjorå har utarbeidet et forslag til felles cupopplegg for hele fotballgruppa, datert 27. august 2018
 • Med enkelte mindre justeringer i forslaget, har fotballstyret gjort følgende vedtak:
 • J/G 8-9 år: Deltar på to lokale cuper + Europris Vårcup. Otra IL fotball betaler alle eventuelle kostnader (påmeldingsavgifter)
 • J/G 10-11 år: Deltar på to lokale cuper + Europris Vårcup. Otra IL fotball betaler alle eventuelle kostnader (påmeldingsavgifter)
 • J/G 12 år: Europris Vårcup + Sandarcup. Egenandel pr. spiller max 1.800 kr. Otra IL fotball dekker overskytende beløp. Busstransport t/r Evje-Sandefjord ordnes av Otra IL fotball
 • J/G 13 år: Sandarcup.  Egenandel pr. spiller max 1.800 kr. Otra IL fotball dekker overskytende beløp
 • J/G 14 år: Sandar Cup (alternativt Dana Cup). Egenandel Sandarcup max 1.800 kr, Dana Cup max 3.000 kr. Otra IL fotball dekker overskytende beløp
 • J/G 15-16 år: Dana Cup. Egenandel pr. spiller max 3.000/3.300 kr. Otra IL fotball dekker overskytende beløp. Hvert lag ordner selv med foreldrebasert transport t/r Evje-Kristiansand. Transport Hirtshals-Hjørring t/r og under cupen foregår med buss 
 • Otra IL fotball dekker i utgangspunktet kostnadene for to trenere pr. lag på overnattingscuper: Guttelag = to voksne på hvert rom (inkludert trenere). Jentelag = to voksne på hvert rom (to kvinner)
 • På jentelag skal det kun overnatte kvinnelige foreldre/foresatte på rommet. For jentelag med bare mannlige trenere vil Otra IL derfor dekke kostnadene for fire voksne (to trenere, to kvinnelige foresatte på rommet)
 • Det skal være en egen cupansvarlig i fotballgruppa. Inntil dette vervet er besatt, skal styremedlem Hilde Bjorå være cupansvarlig
 • Påmelding til alle cuper unntatt Europris Vårcup skal foretas av cupansvarlig. Lagene henvender seg til cupansvarlig for påmelding  
 • Detaljene i opplegget framkommer i notat «Cup-program 2019», vedlagt referatet her
 • Opplegget er frivillig. Men fotballstyret ønsker sterkt – og oppfordrer – alle lag til å delta på cuper. Styret oppfordrer også sterkt til at lagene deltar i de samme turneringene, og derigjennom bidrar til å styrke Otra-miljøet og det sosiale utbyttet av deltakelsen

Cup- oversikt 2019.pdfKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.