Trening i Koronaens tid - retningslinjer for trenere

Postet av Jon-Edvard Uleberg den 24. Apr 2020

Hei, alle trenere i Otra IL Fotball!

Vi åpner for at lagene skal kunne begynne å trene fotball igjen. For at denne åpningen i fotballen skal fungere optimalt er vi avhengige av at vi sammen følger de retningslinjer som er gitt. 

Noe av det viktigste vi gjør er å være punktlige på tidspunkter treningene starter og slutter. Om deres lag har treningstid mellom 18:00 og 19:30 har vi lagt opp til at selve treningen kun varer i 60 minutter. Vi beregner da 15 minutter for trenerne å rigge banen/vaske utstyr, og 15 minutter til å rydde/vaske utstyr. Dvs. at selve treningen for de som begynner kl. 18:00 ikke starter før 18:15. Og at den varer til 19:15. Det er da også viktig at barna hentes 19:15. Punktlighet blir altså da enormt viktig for å unngå smitte før og etter trening. 

Når barna kommer til banen, må dere trenere på forhånd tildele dem en voksen person som følger dem til det området de skal være på. Det er også viktig at vi informerer om at tometersregelen gjelder fra de ankommer Evje idrettspark. Passer vi på dette vil vi sammen få til et trygt og godt opplegg for spillerne. 

Så litt tips til hvordan en trening kan organiseres. Har dere 16 barn, kan dere ha fire stasjoner som spillerne rullerer på (gruppene spillerne er inndelt i på forhånd). Da er det en trener som planlegger og setter ut utstyr på de forskjellige stasjonene. og den samme som rydder utstyret inn etter økta. Barna og de andre voksne skal da ikke røre utstyret vi bruker. 

Rengjøring: Alt utstyr vaskes før og etter bruk. Ansvarlig person på hvert lag rigger til en murerbalje med såpevann utenfor utstyrsrommet. Baller og kjegler vaskes før og etter trening. Flere instrukser om vasking henger på veggen i utstyrsrommet. 

Hvert lag får tildelt en flaske antibac til rengjøring av hender før, under og etter trening. Ved behov for ytterligere mengder såpe/antibac kan dette hentes i kiosken. 

Utstyrskap: Det er fra og med kommende helg ny tildeling av utstyrskap, og materialforvalter flytter utstyr fra gammelt til nytt skap. Alle skap merkes med lagnavn. Oversikt over ny skapinndeling vil bli sendt i en detaljert oversikt før lagene starter opp. 

Som vedlegg sender vi punktliste med retningslinjer og NFFs koronavettregler. Det er viktig at de ulike lagledere sammen med foreldrekontakter informerer spillere og foreldre om disse.

Retningslinjer-til-trenere.docx.pdf

Her ligger også åpningstidene for EH-banen:

ÅPNINGIDER-FOTBALL.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.