Seniorlag

Otra Old-boys/veteran

Besøk lagside

Otra A-lag

Besøk lagside

Ungdomslag

Otra Jenter-2004

Besøk lagside

Otra Jenter-2005

Besøk lagside

Otra Jenter-2006

Besøk lagside

Otra Gutter-2003

Besøk lagside

Otra Gutter-2004

Besøk lagside

Otra Gutter-2005

Besøk lagside

Otra Gutter-2006

Besøk lagside

Barnelag

Otra Jenter-2007

Besøk lagside

Otra Jenter-2008

Besøk lagside

Otra Jenter-2009

Besøk lagside

Otra Jenter-2010

Besøk lagside

Otra Jenter-2011

Besøk lagside

Otra Gutter-2007

Besøk lagside

Otra Gutter-2008

Besøk lagside

Otra Gutter-2009

Besøk lagside

Otra Gutter-2010

Besøk lagside

Otra Gutter-2011

Besøk lagside