Webansvarlig - Arbeidsbeskrivelse

NB: Utkast

Hovedoppgaver

 • Publisere informasjon og nyheter på fotballgruppas hjemmeside: https://fotball.otrail.no/
 • Sette opp en hensiktsmessig meny- og sidestruktur
 • Lære opp trenere og lagledere til å bruke sine lagsider hvis de ønsker det
 • Publisere informasjon og nyheter på Facebooksiden til fotballgruppa
 • Sørge for at informasjonen på hjemmesida og Facebook er korrekt 
 • Oppdatere sponsormodulen på fotballsiden ved behov
 • Være pådriver for god informasjon og kommunikasjon innad i fotballgruppa

Forutsetninger for vervet

 • Må være medlem av Otra IL 
 • Plikter å følge: 
 • Personopplysningsloven og andre lovverk som måtte gjelde for virksomheten
 • Lov for Otra IL og Otra Ils «Klubbhåndbok» (organisasjonsplan)
 • Etiske føringer og retningslinjer (Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund) 
 • Vedtak og avtaler gjort i fotballstyret eller hovedstyret i Otra IL
 • Øvrige retningslinjer som gjelder for fotballgruppas virksomhet
 • Instrukser fra web ansvarlig i Otra IL (daglig leder)
 • Nødvendig opplæring blir gitt av daglig leder i Otra IL


Vedtatt i styremøte …………..