Nåværende styret

Gjeldende fra mars 2022

Navn/funksjonDette er oss!Oppgaver
Andreas Engebrethsen - styreleder
Lede styremøter, Ansvarlig kvalitetsklubb og FIKS, Hovedkontakt med krets, NFF og hovedlag, Overgangsansvarlig.
Svein Birkeland - nestleder og sportslig leder
Ansvar sportsplan, Følge opp trenere og spillere, Utarbeide treningstider, Dommeransvarlig, Lede sportslig utvalg.
Hilde Bjorå - medlemsansvarlig/cupsjefTurneringsleder Europris Vårcup. Fakturere treningsavgift og sponsoravtaler. Føre medlemslister i MinIdrett og FIKS. Registrere og vedlikeholde spillere i FIKS, Ansvarlig for påmelding eksterne cuper. 
Wenke Sørevoll Svenning- sponsorsjef
Ansvar reklamebanner og sponsortøy, Oversikt over og kontakt med nåværende sponsorer og søke nye sponsorinntekter.  
Svenn Olav Skjeggedal - kassererAnsvar regnskap, Betale regninger, Ordne bilag. Levere bilag til regnskapskontor evt. daglig leder Otra IL, Orientere om økonomisk status til styret.
Trond Skjeggedal - materialforvalter
Innkjøp og fordeling av lagsutstyr. Utstyrsskap til lagene. Nøkler til bygg og utstyrsskap. Fellesutstyr til vintertreningene. M.v.
Jannicke Bakke - dugnadskontaktForeldrekontakt, Dugnadsansvarlig, Ansvar for avslutningsfester yngre årskull, Føre internt politiattestregister.  
Maria Gundine Berås Homdal- sekretær/ Web ansvarlig 
Referat styremøter og oppdatere hjemmesider.