Ansvarlig for banedisponering

Ansvarlig for banedisponerings oppgaver:

  • Fastsette og til enhver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper
  • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig for alle i klubben, på hjemmesiden m.v.
  • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/lagledere og banedisponeringsansvarlig
  • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen
  • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering

Den ansvarlige for fastsetting av treningstider og disponering av fotballbanene i fotballgruppa pr. dato (2019) er Thomas Odde, E-post: thomas.odde@kruse-smith.no 

Vedtatt på styremøte --- (ikke vedtatt enda)