Visjon og verdigrunnlag

Otra Idrettslag har en visjon og klare mål for arbeidet i klubben, og spesielt for arbeidet med barn og unge. Denne visjon og disse mål gjelder også for fotballgruppa. 

Otra Idrettslag sin VISJON 

"Utdanne dagens barn og unge gjennom idrettens trening og konkurranse, slik at de er forberedt på å takle livets skole med hensyn til psykiske, fysiske, tekniske, taktiske og sosiale utfordringer. 

Lære barn og ungdom til å ta ansvar og følelsen av å oppnå resultater gjennom samarbeid." 

Hva er en visjon? En visjon kan defineres som værende innenfor synsvidde men utenfor rekkevidde, og vil ikke inneholde en konkret målsetning. Visjonen er mere en ledestjerne, som lyser klart for alle! 

Hovedmålsetting for Otra Idrettslag

"Arbeide for å få barn og ungdom til å drive aktiv idrett. 

Gjennom aktiv idrett fremme vennskap og skape et godt miljø for alle medlemmer - Miljø skaper kvalitet. 

Stimulere barn og ungdom til å høyne sitt idrettslige prestasjonsnivå og tilpasse seg de regler og normer, som gjelder innenfor et fellesskap. 

Skape forståelse for begrepene ærlighet, respekt, glede, fellesskap, moral og etikk. 

Forme dagens barn og ungdom til morgendagens ledere, trenere, utøvere og foreldre. 

Legge til rette for en positiv overgang til nye miljøer m.h.t å skape nye venner i nye seriøse klubber, gi økonomiske muligheter, forbedre idrettslige prestasjoner og fortsatt idrettslig aktivitet innenfor konkurranse eller mosjon i voksen alder." 

En grundigere presentasjon av "Otra Treet" finnes på sidene til barneidretten. Vi anbefaler spillere, foreldre, foresatte, trenere, lagledere og alle andre som er engasjert i fotballen til å lese mer om disse viktige tankene der! 

Fotballgruppa bygger ellers arbeidet på samme verdigrunnlag, og følger samme målsettinger, føringer og regler som er gitt av Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund