Altibox

Håndballgruppa og fotballgruppa har en felles sponsoravtale, formelt inngått via Otra IL hovedlaget, om at vi skal spille med Altbox-logoen på alle spilletrøyer. Det er en flott avtale, som innebærer en betydelig økonomisk støtte til begge gruppene over en 3-årsperiode.