Otra IL fotball sitt sponsoropplegg

Fotballgruppa Sponsorsjef Egil Bjorå på jobb i sin egen bedrift, YX Evje.
Foto: Geir Daasvatn 
har jobbet ganske målbevisst de siste to-tre år for å få samarbeidet med sponsorer og gode støttespillere inn i mer ordnede former, til gjensidig nytte og glede for alle parter håper vi.

Den bakenforliggende tanken har vært å bedre det økonomiske grunnlaget for driften av fotballgruppa. Spesielt har tanken vært å prøve å øke inntektene for å lage rom for langsiktige investeringer i klubbhus, og etter hvert en nødvendig kunstgressbane nr. 2 ved Evje stadion.I enkle trekk er sponsoropplegget slik:

  • Otra IL, og derunder fotballgruppa, har Evje og Hornnes Sparebank som hovedsponsor. Hovedsponsoravtalen håndteres av styret i Otra IL
  • Europris Evje er fotballgruppa sin "generalsponsor". Avtaleperioden er 5 år (2018-2022). Inkludert i avtalen er at Vårcupen skal hete "Europris Vårcup" så lenge avtalen varer. Avtalen gi et betydelig tilskudd til driften av fotballgruppa hvert år
  • Gullsponsorer er pr. dato Dekkomsetning og Extra Evje. Gullsponsorene blir godt profilert under Europris Vårcup, på de gule spilletrøyene, på fotballgruppa sin treningsdress, med reklamebanner på EHbanen og i mange andre sammenhenger
  • Sølvsponsorer: Pr. dato 9 butikker og bedrifter, både lokale og regionale. Ja, faktisk også nasjonale! Bedriftene er: YX Evje, Gautestad Hyttefelt, Recover, Lundens Regnskapsservice, Evje Elektroservice, Autoservice Evje, Rema 1000 Tangen, Rørlegger RagnarAas og Hennig-Olsen Is. Sølvsponsorene blir godt profilert på fotballgruppa sin treningsdress, men reklamebanner på EHbanen og i mange andre sammenhenger 
  • Bronsesponsorer: Pr. dato 3 virksomheter: Aktiv Eiendomsmegler, Evjeklinikken og Evjemoen Næringspark. Disse blir profilert med reklamebanner på EHbanen og i mange andre sammenhenger
  • Altifiber: Har egen avtale om profilering på spilletrøyene til håndballgruppa og fotballgruppa over en 3-årsperiode 
  • Reklamebannere EHbanen: En lang rekke firmaer i bygda og noen utenbygds har 3-årsavtaler om profilering av bedriften ved reklamebanner på EHbanen

I nedtrekksmenyen finner du en oversikt over alle sponsorene. Se også høyrekolonnen på hovedsiden. Der finner du logoen til hoved-, gull-, sølv- og bronsesponsorene våre, med lenke til deres nettsider.

Tusen takk!

Vi går ikke nærmere inn på detaljene i sponsoravtalene her. Men fra og med 2018 vil vi arrangere et årlig "sponsortreff". Dette viste seg å være veldig populært i 2018, og vi håper å kunne videreutvikle det opplegget til noe virkelig verdifullt for alle som er med. Otra ILs nye nettside er også et mye enklere og bedre verktøy for å profilere sponsorene på en god måte. Vi er veldig stolte av, og takknemlige for, hvordan bedriftene i bygda støtter opp om arbeidet vårt. Vi skal gjøre vårt beste for å vise oss denne støtten verdige.  

Vi oppfordrer alle medlemmer i fotballgruppa til å bruke våre sponsorer aktivt ved kjøp av varer eller tjenester, der det er naturlig og mulig.
Sponsorene gir oss en fantastisk økonomisk og praktisk støtte, som vi ønsker å gjengjelde på en fin måte! 

Bli med da vel!

Har du lyst til å bli med i dette flotte samarbeidet med din bedrift?? Ta gjerne kontakt! Ansvarlig for sponsorarbeidet i fotballgruppa er Egil Bjorå.