Foreldrekontakt - arbeidsbeskrivelse

  • Det skal være minst én foreldrekontakt (FK) på hvert lag i aldersbestemte klasser (8-16 år). Foreldrene peker selv ut FK på møte sammen med trenerne før sesongstart. Ansvar ett år, helt til ny FK er valgt. Navn på FK meldes til styret ved leder Geir Daasvatn. Mob 90 92 67 24. E-post: geird@agder.no.
  • FK skal føre oversikt med navn på spillere på laget, inkludert adresse og telefon, samt navn, adresse og telefon til foreldre. Gi dette til styret ved medlemsansvarlig Hilde Bjorå, E-post: hildebjoraa@gmail.com, mob 402 36 354, senest 1 måned etter treningsstart. Mal til navneliste kan fås ved henvendelse til Hilde.
  • Oppdatere styret ved medlemsansvarlig Hilde Bjorå med navn, adresse og telefon, hvis det kommer nye spillere på laget i løpet av sesongen. Melde fra til styret v/Hilde om spillere som har sluttet i løpet av året.
  • Hente draktsett hos materialforvalter Tom Arild Homme, E-post: tom.arild.homme@gmail.com, mob 916 09 916. Lage oversikt med navn og draktnummer, og dele ut draktene før sesongstart. Mal til navneliste kan fås hos Tom Arild. Innprente spillerne at drakter som kommer bort må erstattes.
  • Lage og fordele kjøreliste for kampene i god tid før seriestart. Samtidig orientere foreldrene om fotballgruppas kjøreregler for trygg trafikk. Disse finnes under fanen "Klubbhåndbok" på heimesida. Fint med samleliste før sesongstart + påminnelse før hver kamp. Trenere skal ikke settes på kjøring.
  • Være kontaktleddet mellom foreldre - trenere og styret. Løse ting som dukker opp der foreldrene har behov for samordning. Jobbe for at samarbeidet foreldre - trenere - klubb er mest mulig tillitsfullt og givende.
  • Samle inn  draktsettet, med draktene ferdig vasket, etter sesongen. Levere draktene til materialforvalter Tom Arild Homme, E-post: tom.arild.homme@gmail.com, mob 916 09 916.
  • Ansvar for sosiale tiltak rundt laget unntatt felles sesongavslutning for alle lag.
  • Koordinere og fordele eventuelle dugnadsoppdrag som laget igangsetter, eller som fotballstyret pålegger laget. Aktuelle dugnadsoppdrag fra klubben er særlig å organisere enkelt kiosksalg under hjemmekamper på EHbanen. Nærmere instruks vil i tilfelle bli gitt.
  • Det kan avtales avvikende arbeidsfordeling rundt laget med trenerne. Men alle arbeidsoppgavene her må være ivaretatt av foreldrene eller trenerne.

Evje, desember 2011, oppdatert 5. januar 2019

Fotballstyret