Handlingsplan
 2015 - 2019

Dato:

17.03.2015

Ansvarlig:

Årsmøte

Visjon

Vedtas senere

Formål - Kjernevirksomhet

Tilrettelegge og organisere fotballtilbud i nærmiljøet (Evje – Hornnes – Byglandsfjord)

Grunnverdier

  1. Begeistring – Gøy med fotball!
  2. Likeverd – Alle er like mye verdt
  3. Fair Play – God sportsånd

Hovedmålsetting

  1. Gi et godt sportslig og sosialt aktivitetstilbud til ALLE som har lyst til å spille fotball
  2. Få flest mulig barn og ungdom i bygda med på fotball – fysisk aktivitet