Treningsavgift

Årsmøtet i fotballgruppa fastsatte denne treningsavgiften for sesongen 2018:

Lag/gruppeSum
Voksne (over 16 år) kun trening
(veteran, A-lag, m.fl.)
800 kr/500 kr (skoleelever)
Old-boys, G-19, G-13, G-14, -13, -14, G-151150 kr
G-12, G-11, G-10, -12, -11, -10950 kr
G-12, G-11, G-10, J-12, J-11, J-10750 kr
G-8, G-9, J-8, J-9 500 kr
  • For alle grupper gjelder at forsikring mot skader i trening og kamp er inkludert
  • Trenere/lagledere/andre tillitsvalgte som samtidig trener/spiller på lag i fotballgruppa, eller har barn som spiller, får fratrekk for én - 1 - treningsavgift
  • Leder sammen med ansvarlig for fakturering/innkreving kan sette ned eller frafalle treningsavgiften i særlige tilfelle

Treningsavgiften er ment å dekke størstedelen av de faktiske utgiftene med aktivitetene på de ulike lag. Det kan kalles en "egenandel", som vi har behov for å kreve inn for å få hjulene til å svive rundt økonomisk fra år til år. Det er utgifter til påmelding av lag til Agder Fotballkrets (administrasjonsavgift for klubben, lagsavgifter, kampavgifter), dommerutgifter/bøter, utgifter til baller og annet sportsutstyr, spillerdrakter (overdeler), utgifter til oppmerking av banene, påmeldingsavgift til turneringer, økonomisk støtte til turneringer, forsikringer, overgangsgebyrer, osv. osv.

I 2017 ble avgiften satt opp med 200-250 kr pr. aldersgruppe. Dette var fordi satsene hadde blitt uforholdsmessig lave de senere år. Det hadde, pengeverdien og aktivitetsnivået tatt i betraktning, blitt stadig billigere å være med i fotballgruppa. Samtidig var arbeidet med å skaffe inn penger til felleskassa blitt stadig vanskeligere, og fordelt på færre og færre personer. Det var da både rett og rimelig - og helt nødvendig - at medlemmene betalte noe mer, mot at de fikk stadig mindre plikter som dugnader ol. Det er en generell oppfatning i fotballstyret, at medlemmene (foreldre/foresatte) heller vil betale en litt høyere treningsavgift, mot at det er minst mulig pålagte fellesdugnader og andre prosjekter for å skaffe penger til drifta av gruppa.  

Vi prøver å fastsette en avgift som står i noenlunde rimelig forhold til utgiftene på det enkelte lag.

Fotballgruppa har uansett mye lavere treningsavgifter enn de fleste sammenlignbare fotballklubber.

I 2019 vil avgiften bli krevd inn i god tid før sommerferien. Innkrevingen skjer elektronisk via Min Idrett.no.  

Er det spørsmål til treningsavgiften, er dere velkommen til å ta kontakt med fotballstyret ved medlemsansvarlig Hilde Bjorå, mob 40 23 63 54.
Levert av IdrettenOnline