Treningsavgift

Årsmøtet i fotballgruppa (mars 2019) fastsatte denne treningsavgiften for sesongen 2019:

Lag/gruppeSum
Voksne (over 16 år) kun trening
(veteran, old-boys, A-lag, G-19 m.fl.)
800 kr/500 kr (skoleelever)
G-13/14, J-13, J-14, J-15, G-15, G-161150 kr
G-12, G-11, G-10, J-12, J-11, J-10750 kr
G-8, G-9, J-8, J-9 500 kr
  • For alle grupper gjelder at forsikring mot skader i trening og kamp er inkludert
  • Trenere/lagledere/andre tillitsvalgte som samtidig trener/spiller på lag i fotballgruppa, eller har barn som spiller, får fratrekk for én - 1 - treningsavgift pr. verv
  • Leder sammen med ansvarlig for fakturering/innkreving kan sette ned eller frafalle treningsavgiften i særlige tilfelle

Treningsavgiften er ment å dekke størstedelen av de faktiske utgiftene med aktivitetene på de ulike lag. Det kan kalles en "egenandel", som vi har behov for å kreve inn for å få hjulene til å svive rundt økonomisk fra år til år. Det er utgifter til påmelding av lag til Agder Fotballkrets (administrasjonsavgift for klubben, lagsavgifter, kampavgifter), dommerutgifter/bøter, utgifter til baller og annet sportsutstyr, spillerdrakter (overdeler), utgifter til oppmerking av banene, påmeldingsavgift til turneringer, økonomisk støtte til turneringer, forsikringer, overgangsgebyrer, osv. osv.

Fotballgruppa prøver å fastsette en avgift som står i noenlunde rimelig forhold til utgiftene på det enkelte lag. Gruppa har uansett mye lavere treningsavgifter enn de fleste sammenlignbare fotballklubber.

I 2019 vil avgiften bli krevd inn i god tid før sommerferien. Innkrevingen skjer elektronisk via Min Idrett.no.  

Er det spørsmål til treningsavgiften, er dere velkommen til å ta kontakt med fotballstyret ved medlemsansvarlig Hilde Bjorå, mob 40 23 63 54.