Materialforvalter – Arbeidsbeskrivelse

Hovedoppgaver

 1. Se til at alle lag/treningsgrupper har nødvendig lagsutstyr til sesongstart i januar flg.
   Ha et system for utlevering og innsamling av lagsutstyret, og søke å redusere tap av utstyr så langt mulig.
   Lagets utstyr er gule Otra spilletrøyer, treningsballer, markeringsvester, merkehatter og enkelt medisinsk utstyr.
 2. Foreta nødvendig supplement av lagsutstyret gjennom sesongen.
 3. Tildele lagene utstyrsskap på Idrettsbygget etter behov, og holde orden på hvem som disponerer skapene.
 4. Tildele alle trenere nøkler til Idrettsbygget etter behov, unntatt utstyrsrommet.
 5. Se til at det er nødvendig fellesutstyr på plass i høvelig felleskasse før vintertreningene starter i Evjehallen, Evjetunhallen og eventuelt Otrahallen.
   Fellesutstyr er elektrisk ballpumpe, fotballer, nødvendig medisinsk utstyr, markeringsvester og merkehatter.
 6. Se til at det er elektrisk ballpumpe på Idrettsbygget til enhver tid, og holde denne i stand.
 7. Vaske fellesutstyr etter behov.
   Det vil normalt kun være noen få markeringsvester som er i felles bruk mellom flere lag.

Forutsetninger for vervet

 1. Otra IL fotball har pr. dato utstyrsavtale med Scan Trade (Umbro) i Vennesla.
   Avtalen gjelder til 31. desember 2020. Styreleder leverer kopi til materialforvalter.
   Utstyret bestilles hos og leveres gjennom Intersport Evje.
 2. Fotballstyret har pr. dato styrevedtak som gir materialforvalter fullmakt til å handle inn nødvendig utstyr inntil 10.000 kr på egenhånd. Er det behov for større innkjøp, skal fotballstyret konsulteres før kjøpet iverksettes.
 3. Det er kun materialforvalter og styrets leder som har fullmakt til p kjøpe utstyr for Otra IL fotball sin regning.
 4. Fotballstyret ønsker til enhver tid innspill fra materialforvalter om endringer som bør gjøres i utstyrsordningen, og i denne arbeidsbeskrivelsen.
 5. Materialforvalter er styremedlem, med alle rettigheter og plikter som følger med det vervet.

Hjelpemidler i arbeidet

 1. Eget utstyrsrom i 1. etasje i Idrettsbygget (ved kiosken).
   Her skal i prinsippet bare materialforvalter + styreleder ha tilgang.
 2. «Dommergarderobe» med vaskemaskin i 1. etasje på Idrettsbygget.
 3. Eget utstyrsrom i nytt klubbhus Agder Energi hvis ønskelig.
 4. Kontaktperson i styret er styreleder. Pr. 2018 er det Geir Daasvatn.

Arbeidsbeskrivelsen er vedtatt av fotballstyret i møte ------ .