Forsikring

Barn opp til og med 12 år er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring  Fra 2011 er alle barn også omfattet av den kollektive fotballforsikringen. Denne har noe bedre dekning i tilfelle skade enn barneidrettsforsikringen. Norges Fotballforbund betaler premien. 

Ungdom i alderen 13-19 år og seniorspillere er kollektivt forsikret gjennom en egen lagsforsikring som fotballgruppa/Norges Fotballforbund betaler.

Les mer om forsikringen, vilkår, ytelser, skadetelefon m.v., på Fotballforsikring.no.

Les  presentasjon av NFFs fotballforsikring.