Klubbhus - Evje Aktivitetspark

Otra IL v/hovedstyret har før jul 2018 inngått en intensjonsavtale med Agder Energi om kjøp av deres administrasjonsbygg ved Evje stadion til nytt klubbhus for Otra IL. Avtalen vil ventelig bli fullført med undertegning av kjøpekontrakt og overtakelse av bygget rundt april 2019. Leigetakere som er i bygget i dag skal fortsette sine leigeforhold, men da med Otra IL som utleiger.  

Fotballgruppa vil leige kontorplass i det nye klubbhuset, og ha tilgang til møterom og kantine m.v. til ulike tilstelninger.

Mer informasjon kommer når kjøpet er fullført.

Evje og Hornnes kommunestyre har i budsjettmøtet i desember 2018 satt av 1,3 millioner kroner til oppussing av garderobene og toalettene i det gamle Idrettsbygget.