FIKS-ansvarlig

(Arbeidsbeskrivelsen er foreløpig et utkast. Ikke vedtatt av styret)

FIKS-ansvarlig har rollen "Klubbadmin" i FIKS.

(FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av NFF).Du finner mer informasjon om FIKS her.

Hovedoppgaver:

• Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.

• Brukeradministrasjon - påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS.

• Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.

Andre oppgaver:

• Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske kamprapporter/opplasting av kamprapporter)

• Alle spilleroverganger

• Vedlikeholde spilleroversikt - dvs. registrere spillere fra 12 år slik at de blir spilleberettiget og forsikret, sette inaktive de som ikke skal spille inneværende år

• Vedlikeholde oversikt over trenere, ledere, styret og andre med klubbfunksjoner så riktige personer til enhver tid er registrert med riktig info

• Sørge for at trenere får brukernavn og passord i FIKS

• Påmelding av lag til serien