Rettesnor for oppførsel

 Fotballstyret har vedtatt i sak 6/mars/2012 at retningslinjene i NFFs Holdningskontrakt skal være rettesnoren for hvordan en fotballspiller i Otra forventes å oppføre seg på og utenfor banen. 

Trenerne på hvert lag er ansvarlige for å påse at spillerne oppfører seg i samsvar med god sportsånd. Grove brudd på retningslinjene vil bli påtalt av fotballstyret, og om nødvendig bli møtt med formelle reaksjoner. Aktuelle reaksjoner er muntlig eller skriftlig irettesettelse, bortvisning fra trening eller kamp og utelukkelse fra organisert trening eller kamp i inntil én måned. 

NFFs Fair play-kontrakt

Fair play er mye mer enn gule og røde kort. Fair play handler om hvordan

vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Dette er Fair play-regler som undertegnede lover å følge:

- Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler

- Vis respekt for laget og lagkameratene dine

- Vis respekt for dine motspillere

- Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler

- Ikke vær med på mobbing, rasisme eller annen dårlig oppførsel

- Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen

- Tap og vinn med samme sinn

Klubben lover å legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen,

og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger.