Sportsplanen skal gi retningslinjer og hjelpemidler for det sportslige arbeidet i fotballgruppa

Planen er under arbeid, og vil ventelig bli vedtatt senest på årsmøtet i mars 2020.

Alt innhold på disse sidene fram til årsmøtet i 2020 er foreløpig, og et ledd i arbeidet med planen. Det er således ikke fotballgruppas formelt vedtatte plan. 

Inntil Sportsplanen foreligger, gjelder disse føringene for det sportslige arbeidet:

1. Overordnede retningslinjer fra NIF, som bl.a. Barneidrettsbestemmelsene og Retningslinjer for barneidrett

2. Overordnede retningslinjer og anbefalinger fra NFF - Fotball.no

3. Otra ILs "Otra Treet" (under revisjon)

4.  Målsetninger og verdier vedtatt i Fotballgruppa sin Handlingsplan

5. Trenings- og kampaktivitetene skal være forsvarlig lagt opp. Inntil sportsplanen foreligger, anbefaler fotballgruppa at alle trenere bruker en av de             følgende utviklingsplanene for unge fotballspillere:

   * Treningsøkta.no (NFF)

   * Horst Wein, Developing Youth Football Players 

   * David Clarke, EasyCoach Soccer Skills Activities

Hvis treningsinnholdet legges opp etter én av disse planene, eller en kombinasjon, sikrer du som trener at barna og ungdommene får en god,                  alderstilpasset og fullstendig opplæring i fotballferdigheten.

Treningsøkta.no er nettbasert. De to andre planene får du ved henvendelse til fotballstyret v/Geir.

Inntil en trenerveileder kan bli vervet, er Geir ansvarlig i fotballstyret for oppfølging av alle trenere. Han kan kontaktes, når som helst, hvis det er behov for hjelp eller støtte i treningsarbeidet.  Mob 90 92 67 24, E-post geird@agder.no